فروشگاه

شماره
شماره
فوریه 5, 2019
خط تا
خط تا
فوریه 5, 2019
نمایش همه

پرفراژ

خدمات صحافی: پرفراژ

پرفراژ به عمل ایجاد خط برش بر روی اثر چاپی به منظور سهولت در جدا کردن گفته می شود.

 

توضیحات

خدمات صحافی: پرفراژ

پرفراژ به عمل ایجاد خط برش بر روی اثر چاپی به منظور سهولت در جدا کردن گفته می شود.

نحوه انجام پرفراژ در کیفیت نهایی محصول و قابلیت جداشدن بدون پارگی بسیار تاثیرگذار است.

متخصصین ما با بهره گیری از جدیدترین دستگاه ها این عمل مهم را برای شما انجام می دهند.

کلمه ای است که از  زبان فرانسه امده است.

سوراخ‌های ریز متوالی هستند که به شکل خط بر روی کاغذها که در آن محل به راحتی جدا می‌شود.

.این دستگاه که با ابزاری شانه مانند این سوراخ‌ها را ایجاد می‌کند.

این عملیات را می توان نوعی خط برش دانست که در چاپ فاکتور و قبض های خرید استفاده میشود

و برای آسان کردن عملیات برش توسط مشتریان و صاحب فروشگاه انجام می گیرد

. در بسیاری از کارهای چاپی، مانند دسته های قبوض ارسال کالا، دریافت سفارش، دسته چک و…  استفاده میشود

کاغذها یی که این عملیات بر روی انها انجام میگیرند  با قرار دادن یک برگ مقوا در زیر و روی آنها، دوخته و سپس به دفتر تبدیل شوند.

این عملیات پس از طراحی و چاپ کار انجام می پذیرد و پیشنهاد میشود در موقع طراحی کار حتما فاصله 1/5 سانتی متری برای پرفراژ خالی گذاشته شود.